Wersja do wydruku

Zamknij okno

Strona główna » Menu podmiotowe » Rejestry, ewidencje, archiwa » 
Ostatnia aktualizacja: 30-12-2013 17:32:05

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA :

a) Dzienniki wychowanków - Dyrektor

b) Rejestr Obecności (odpisów) - Dyrektor

c) Obowiązująca dokumentacja pedagogiczna - Dyrektor

d) Rejestr akt pracowników - Kadry

e) Księgi Inwentarzowe - Gł. księgowa

f) Księga zbioru bibliotecznego - Gł. księgowa g)Księga Główna - Gł. księgowa

g) Księga Druków Ścisłego zarachowania - Gł.księgowa

h) Ewidencja urlopów - Kadry

i) Ewidencja zwolnień lekarskich - Gł.księgowa

j) Ewidencja not księgowych - Gł. księgowa

k) Ewidencja przekazywanych dokumentów do ZUS drogą elektroniczną - Gł. księgowa

Rejestry i zestawienia oraz dokumenty źródłowe są udostępnione na wezwanie - jednostkom kontrolującym szkołę, - pracownikom w przypadku opracowań finansowych związanych z ich wynagrodzeniem ( np. zaświadczenia o wynagrodzeniu, Rp-7 do ZUS) Po zakończonym roku kalendarzowym dokumenty są archiwizowane i przechowywane w archiwum na terenie szkoły.